פרסים ועיתונות

זכייה בפרסים

המוצרים עטורי הפרסים שלנו המוגנים בפטנט מוכרים בכל העולם בזכות יעילותם וחדשנותם
הקרמים נספגים בעור באופן מיידי ומהווים מקור חיוני של אנרגיהחמצן ותזונה לעורהתפקוד הביולוגי התקין של נשימת העור אינו נפגע
מוצרים
 ייחודיים אלה מבוססים על תהליך טיהור אפוף סודיותשבו מופקים המרכיבים הנחוצים להתחדשות תאי העור ולבנייתם מחדשמרכיבים אלה משולבים עם קומפלס ליפוזומים חדשני לצורך העברת המרכיבים הפעילים ישירות אל תאי העור

מגוון המוצרים של פרמייר פותחו מדעית על ידי רופאי עור המתמחים בחלל ופרופסורים לכימיה המתמחים בטבעו הביולוגי של העורבשיתוף פעולה עם מכון המחקר האירופי.

מהעיתונות

1
5
9
11