כל האתר ללא מע"מ +מתנה

לא כולל נונה ואיפור

X

כל האתר ללא מע"מ +מתנה, לא כולל נונה ואיפור

My Cart, items

פרסים ועיתונות

זכייה בפרסים

המוצרים עטורי הפרסים שלנו המוגנים בפטנט מוכרים בכל העולם בזכות יעילותם וחדשנותם
הקרמים נספגים בעור באופן מיידי ומהווים מקור חיוני של אנרגיהחמצן ותזונה לעורהתפקוד הביולוגי התקין של נשימת העור אינו נפגע
מוצרים
 ייחודיים אלה מבוססים על תהליך טיהור אפוף סודיותשבו מופקים המרכיבים הנחוצים להתחדשות תאי העור ולבנייתם מחדשמרכיבים אלה משולבים עם קומפלס ליפוזומים חדשני לצורך העברת המרכיבים הפעילים ישירות אל תאי העור

מגוון המוצרים של פרמייר פותחו מדעית על ידי רופאי עור המתמחים בחלל ופרופסורים לכימיה המתמחים בטבעו הביולוגי של העורבשיתוף פעולה עם מכון המחקר האירופי.

מהעיתונות

1
5
9
11