סביבה

אכפת לנו מהסביבה. אתר ייצור ידידותי לסביבה,המשתמש בספקי כוח סולאריים ורכיבים ייחודיים לשמירת אנרגיה המתחשבים בסביבה.

animal

No Animal Testing 

All ingreduents are ozone freindly

recyclable

Recyclable packaging

Environment freindy manufacturing plant