הפילוסופיה של פרמייר

כל המוצרים מבית היוצר של פרמייר הידידותיים לאוזון, נארזים באריזות הניתנותלמחזור ואינם נבדקים על בעלי חיים. כלאצוות ייצור עוברת בדיקת בקרת איכותבמעבדה בלתי תלויה לקוסמטיקה מדעית.